ДЕТЕ
Лептирићу, шаренићу,
Ходи к мени амо!
Ево имам лепу ружу,
Омириши само.
ЛЕПТИР
Ја бих дошо, ал се бојим
Какве игле клете
 убошћеш ме, пробошћеш ме,
Онда: "Збогом свете!"
ДЕТЕ
Нећу, лепко, нећу, лепко,
живота ми мога.
Само хоћу да избројим
Колко имаш нога.
ЛЕПТИР
Е, па то ти могу казат
И издаље малко
Лептир има шест ножица,
А сад збогом, Ранко!